Close

Sự kiện tổng kết cuối năm

  • Tác giả: SumÔ
  • Khách hàng: Cô Tô
  • Thời gian: 20/04/2022

Dự án thiết kế logo, hình ảnh bài đăng fanpage. Mực khô Cô Tô là loại khô mực ngon nhất, được lựa chọn từ những con mực ống tươi ngon, không dùng các loại mực Ma hay mực Nang, đặc sản Quảng Ninh