Close

Hình ảnh bài viết Fanpage GoStream

  • Tác giả: SumÔ
  • Khách hàng: GoStream
  • Thời gian: 2022

Thiết kế hình ảnh bài viết theo yêu cầu cho thương hiệu GoStream. GoStream là giải pháp kết nối các video trực tuyến (livestream) của các doanh nghiệp và cá nhân bán hàng online từ tất cả các nguồn tới các nền tảng mạng xã hội.