Close

Hồ sơ năng lực Tân Thế Giới

  • Tác giả: SumÔ
  • Khách hàng: Tân Thế Giới
  • Thời gian: 15/04/2021

Dự án thiết kế hồ sơ năng lực, Tân Thế Giới là công ty chuyên sản xuất, cung cấp và phân phối các chủng loại bê tông chất lương cao cho các công trình xây dựng với uy tín mới trong ngành